Zewnętrzne

 

Instalacje zewnętrzne - na zewntrz pomieszczeń, narażone na działanie czynników atmosferycznych (słońce, deszcz).

 

Wymagania minimalnych grubości izolacji cieplnej przewodów w instalacjach centralnego ogrzewania, ciepłej wody użytkowej, instalacji chłodu i ogrzewania powietrznego Zgodnie ze zmianą rozporządzenia z 6.11.2008r (Dz.U. Nr 201/2008 poz 1238)

 

Lp. Rodzaj przewodu lub komponentu Minimalna gr. Izolacji cieplnej
Dla λ = 0,035 W/mK
1 Średnica wewnętrzna do 22 20 mm/td>
2 Średnica wewnętrzna do 22 do 35 mm 30 mm
3 Średnica wewnętrzna do 35 do 100 mm Równa średnicy wewnętrznej rury
4 Średnica wewnętrzna ponad 100 mm 100 mm
5 Przewody ogrzewania powietrznego 80 mm
6 Przewody instalacji wody lodowej. Według wymagań z poz. 1 - 4

 

 

pur-pir
Pur-Pir