Wełna szklana / Parametry

 

 

Otuliny z wełny szklanej:

Gęstość ρ 50-95 kg/m³ otulina Steinonorm
Znamionowy opór dyfuzji pary wodnej μ ~ 1
Współczynnik przewodzenia ciepła λ 0,032 W/mK
Klasyfikacja ogniowa niepalne A2
Zalecana temperatura stosowania do 250 °C
(płaszcz do 50°C)

 

 

Mata Lamella:

Gęstość ρ ok. 28 kg/m³ otulina Steinonorm
Znamionowy opór dyfuzji pary wodnej μ ~ 1
Współczynnik przewodzenia ciepła λ 0,037 W/mK
Klasyfikacja ogniowa niepalne A2
Zalecana temperatura stosowania do 250 °C
(płaszcz do 60°C)