Poliuretan / Parametry

 

 

Otulina Steinonorm 300:

Ciężar właściwy ca 20 kg/m3 otulina Steinonorm
Współczynnik przewodzenia ciepła: λ10 = 0,032 W/mK
λ40 = 0,035 W/mK
Odporność materiału na temperaturę czynną -40 do +135°C
klasyfikacja ppoż. B2 wg DIN 4102

 

 

Otulina z puliuretanu twardego:

Ciężar właściwy W rdzeniu 50 kg/m3 poliuretan twardy
Współczynnik przewodzenia ciepła: λ40 = 0,030 W/mK
λ50 = 0,033 W/mK
Odporność materiału na temperaturę czynną -40 do +135°C
klasyfikacja ppoż. B2 wg DIN 4102