Polietylen / Parametry

 

 

Parametry otulin z polietylenu:

Współczynnik przewodzenia ciepła λ40 0,037 W/mK
Odporność termiczna pianki -45°C do +95°C
Chłonność wody
po 24 godzinach < 0,75% (objętościowo)
po 168 godzinach zanurzenia próbki < 1,00%