Otuliny do rur zimnochronne

Termoizolacje zimnochronne.

Materiały przeznaczone do izolowania termicznego instalacji, których temperatura medium jest niższa od temperatury otocznia.

Najczęściej są to instalacje chłodnicze lub zimnej wody.
Dla instalacji zimnochronnej wymagana jest wysoka wartość współczynnika oporu na dyfuzję pary wodnej m>7000

Cel stosowania: utrzymanie niskiej temperatury mediów, zabezpieczenie przed roszeniem i zamarzaniem.

 

 

 

 

 


 

PROMOCJE.